RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW PRZEZ EURO-BUS ALICJA DZIEWIT

1. Identyfikacja i dane kontaktowe Administratora

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych, z którymi Euro-Bus Alicja Dziewit zawarła umowy o świadczenie usług turystycznych bezpośrednio lub z udziałem Agenta, dalej jako „Dane Osobowe”, jest Euro-Bus Alicja Dziewit, 34-324 Lipowa, ul. Promienna 11, tel. .+48 607437870 (dalej jako „Administrator”).

2. Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowym jest wykonanie umów o świadczenie usług turystycznych i w razie ich zawarcia z udziałem Agentów, także umów agencyjnych.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o poniższe podstawy prawne:

a) art. 6 ust. 1 lit. b oraz f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), bowiem jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych, przewozowych, hotelowych, umowy agencyjnej oraz do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora w zakresie dochodzenia roszczeń po rozwiązaniu umów;

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bowiem jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku Administratora w zakresie prowadzenia księgowości oraz rozliczeń agencyjnych.

4. Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

- upoważnieni pracownicy Administratora i Agenta gdy zawarto umowę z jego udziałem;

- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności takie podmioty jak podmioty świadczące usługi przewozu, hotelowe, księgowe, ubezpieczeniowe, IT oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług;

- podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa;

- dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umowy o świadczenie usług turystycznych, umowy agencyjnej oraz zarządzanie organizacją Administratora i jego Agenta (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe);

- dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne).

5. Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywanie przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług turystycznych oraz:

- w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 ust. a) przez okres, w którym osoba, której dane dotyczą może dochodzić ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

- w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 ust. b) przez okres wymagany przepisami prawa – 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.

6. Zasady gromadzenia danych

Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą, jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych. Niepodanie danych oznaczonych jako wymagane uniemożliwia Administratorowi zawarcie i wykonanie umowy.

7. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z następujących praw:

a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania;

b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lud do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);

c) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO;

d) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO;

e) prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres: Euro-Bus Alicja Dziewit 34-324 Lipowa, ul. Promienna 11 lub za pośrednictwem adresu mailowego: biuro@tbwycieczki.pl.

Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

Skontaktuj się z nami

Telefonicznie

Pn-Pt: 8.00-15.00
Sob: nieczynne
Nd: nieczynne

połączenie płatne zgodnie z cennikiem operatora

E-mail

Wyślij wiadomość. Odpowiemy tak szybko jak to tylko możliwe.

Social media

Napisz do nas na Facebooku. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na biężąco!

 

Kim jesteśmy:

TBWycieczki to nowe biuro podróży, marka, będąca efektem współpracy dwóch renomowanych firm - Travel-Bus oraz Euro-Bus. Obie firmy posiadają wieloletnie doświadczenie w organizacji wycieczek oraz transportu osobowego, z dumą wspierając tysiące zadowolonych klientów. Euro-Bus, jako jeden z partnerów tworzących markę TBWycieczki, posiada bogate doświadczenie w organizacji wycieczek i odpowiada za ich organizację. Travel-Bus dysponuje nie tylko kilkunastoletnim doświadczeniem w branży, tysiące obsłużonych przejazdów, ale przede wszystkim flotą własnych, nowoczesnych modeli autokarów i busów, doskonale przystosowanych do obsługi tras międzynarodowych, krajowych, a także transportu małych i kilkusetosobowych grup. Dysponujemy niemal 20 letnim doświadczeniem w obsłudze wycieczek lokalnych oraz międzynarodowych. Przewieźliśmy dziesiątki tysięcy osób i robimy to codziennie. Siedziby obu firm zlokalizowane są w Lipowej, tuż obok Żywca. Wybierając TBWycieczki, otrzymujesz zaufanie i solidność, jakie oferują te dwie ugruntowane marki, gwarantując niezapomniane podróże i najwyższą jakość usług.

Zaufanie klientów jest dla nas priorytetem, a TBWycieczki w pełni korzysta z niezrównanego doświadczenia i reputacji swoich firm macierzystych, Travel-Bus i Euro-Bus. Jako marka powstała z kooperacji sprawdzonych podmiotów, gwarantujemy, że Państwa oczekiwania zostaną spełnione na najwyższym poziomie. Przez lata zdobyte zaufanie i lojalność naszych klientów są dla nas dowodem, że jakość usług i profesjonalizm zawsze powinny być fundamentem naszego działania.

Zapraszamy do naszej siedziby zlokalizowanej w Lipowej

Euro-Bus oraz Travel-Bus
ul.Promienna 11
34-324 Lipowa

Więcej w dziale kontaktu.

Niektóre dane i informacje mogą być niekompletne. W razie pytań prosimy dzwonić.

Informacje oraz ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 
Design & programming: CGTank